Ukončení příjmu přihlášek

Změna propozic

Zvláštní ustanovení propozic č. 1/2019 – zněna vypsaných

objemových kategorií

V souladu s původní klasifikací předválečných ročníků se vypsané objemové
kategorie mění – rozšiřují – následovně:

Vypsané kategorie:

1. do 750 ccm
2. do 1100 ccm
3. do 1500 ccm
4. do 2000 ccm
5. přes 2000 ccm
6. Dámský pohár pro vozy s výhradně dámskou posádkou
7. Kategorie značkových týmů (1tým = min. 3 vozy stejné značky)
8. Kategorie GP Bugatti vypsaná Autoklubem ČR pro vozy Bugatti

Za Veteran Car Club Praha

Miroslav Krejsa
ředitel 1000 mil československých 2019