Kniha

Jednou ze tří největších legend meziválečného československého automobilového sportu byl vedle závodu do vrchu Zbraslav-Jíloviště a Velké ceny na Masarykově okruhu i závod 1000 mil československých, uspořádaný Autoklubem Republiky Československé v letech 1933, 1934 a 1935 na silnicích mezi Prahou a Bratislavou.

Po předběžných zprávách v klubových novinách AutokluB oznámil Autoklub Republiky Československé záměr uspořádat 10. a 11. června 1933 soutěž 1000 mil pro cestovní automobily, včetně základních propozic soutěže a podmínek účasti, ve svém časopise Auto v únoru 1933.  Podnik byl postaven jako jízda na trati Praha – Brno – Bratislava – Brno – Praha s tím, že tato trať byla bez přerušení jeta dvakrát.  Dohromady tedy zhruba 1600 kilometrů jízdy bez přestávky, ztížených navíc tím, že soutěž byla odstartována odpoledne a svojí významnou částí tedy probíhala přes noc. Podnik byl deklarován jako soutěž, ale z propozic bylo okamžitě jasné, že ve skutečnosti jde o rychlostní závod na otevřených silnicích, kde je pod termínem otevřených třeba rozumět, že trať soutěže není uzavřena pro ostatní účastníky silničního provozu.