OMLUVA

Z důvodu abnormálně vysokého počtu došlých přihlášek došlo již před termínem uzávěrky k přečerpání ubytovacích kapacit v Bratislavě, a proto pořadatel s lítostí oznamuje, že další přihlášky již není možno akceptovat. Posádky přihlášené po 25.3.2018 budou zařazeny do náhradních s tím, že pokud se některé z již zaregistrovaných posádek ze soutěže omluví, nebo včas neuhradí startovné, budou dodatečně do letošního ročníku 1000 mil Čs zařazeny.

Miroslav Krejsa

ředitel 1000 mil Čs 2018