Laskavostí paní Markéty Profeldové jsme získali z pozůstalosti po ing. Jaroslavu Hausmanovi zapůjčeny originály „Kontrolního deníku“ posádky Zdeněk Pohl – Jaroslav Hausman a část jejich jízdního rozpisu z 3. ročníku 1000 mil československých z r. 1935, kterého se zúčastnili v kategorii do 1500 ccm s vozem MG .

M. Krejsa