Záštita primátora Bratislavy

Záštita prezidenta České republiky

Ukončení příjmu přihlášek