ROČNÍK 2014

Vítěz: Miroslav Krejsa, Lenka Sopková, Lagonda Three litre, 1933, 3000 ccm

 

 

Ročník 2014 se jel pod názvem 1000 mil Československých a Velká motocyklová soutěž. Jak už je z názvu patrno, byl tentokrát vypsán  i pro historické motocykly, a podle vzoru Velké motocyklové soutěže z třicátých let se jel pouze na trati Praha – Brno a zpět. Odstartován byl z pražského Golf klubu a otočka v Brně spojená s obědem byla na náměstí Svobody. Cíl tohotor očníku byl v Praze na Chodově u zástupce značky Mercedes. Hodnoceným  kritériem byla tentokrát rychlost. Vítězem se stala posádka Miroslav Krejsa – Lenka Krejsová na voze Lagonda Three Litre z roku 1933 průměrem přesahujícím 106 km/hod.