ROČNÍK 2013

Vítěz: VÍTEK Jiří, Aero 30 čtyřsedadlový, 1939

Tento ročník se pořádal při  příležitosti 80, výročí uspořádání závodu 1000 mil Československých v r. 1933 a jel se jako jízda pravidelnosti. Soutěž byla odstartována ve venkovních  prostorách Národního technického  muzea  a trať vedla z Prahy pře Brno do Bratislavy, a kde to bylo alespoň trochu možné, zavedla soutěžící na úseky trasy původního závodu. Cíl I. etapy byl na Hviezdoslavovom náměstí,  odkud se účastníci přesunuli do hotelu West kde byli všichni ubytováni. Společný večer a raut proběhl  v prostorách Múzea dopravy, kde si všichni závodníci prohlédli za doprovodu stylové hudby expozici historických vozidel. Na druhý den ráno proběhl od hotelu start do druhé etapy, vedoucí po trati Bratislava – Břeclav – Brno – Přibyslav – Kolín – Praha s cílem a výstavou před budovou Autoklubu v Opletalově ulici. Slavnostní vyhlášení  vítězů a společenský večer byly uspořádány ve velkém  sále pražského TOP hotelu.